กิจกรรมเพื่อสังคม

นอกจากการจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพแล้วเรายังมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้สังคมเกิดการแบ่งปัน ผ่านกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เพราะเราเชื่อว่า การให้นั้นไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ว่าจะเป็นการให้ในรูปแบบใดก็สามารถช่วยส่งเสริมสังคมเราให้น่าอยู่ ในนามของ “BP CLOSET” เราสัญญาว่าจะมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการรวมไปถึงการพัฒนาสังคมไปพร้อมกัน

bp-closet-csr-1